Usługi księgowe

Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie usług księgowych kierując nasze usługi dla dużych i małych firm.

Już od ponad 20-tu lat działamy na rynku usług księgowych w Polsce. Nasze wieloletnie doświadczenie nauczyło nas indywidualnego podejścia do potrzeb każdego klienta. Swoje zadania realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi, Prowadzimy kompleksową obsługę firm, którą dobieramy w zależności od ich wielkości, od tego w jakim sektorze gospodarki operuje oraz od potrzeb klienta. Gwarantujemy pełen profesjonalizm, rzetelność oraz kompleksowość usług.

W ramach naszych usług księgowych oferujemy Państwu:
 • obsługę księgową spółek kapitałowych i osobowych;
 • obsługę księgową fundacji i stowarzyszeń;
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
 • ewidencję podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego;
 • rejestrowanie dokumentacji księgowej w systemie finansowo-księgowym WAPRO;
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT, import/eksport usług, transakcje trójstronne);
 • kontrolę dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym;
 • monitoring należności i zobowiązań, bieżąca analiza rozrachunków;
 • przygotowanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK;
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, IFT oraz VAT w czasie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz całej dokumentacji związanej z zakończeniem roku obrotowego, a także współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań;
 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu;
 • przygotowywanie Intrastatów;
 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS;
 • pomoc w opracowaniu planu kont oraz polityki rachunkowości;
 • przygotowywanie druków rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych takich jak NIP-8, NIP-2, VAT-R, ZAP-3.